تصویر ثابت

مردی که هرثانیه 650هزار تومان به ثروتش افزوده می شود! + عکس